PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 61, issue 11
2005


807 - 813 - 
Zijn wij, de behandelende artsen, uiteindelijk verantwoordelijk voor de toename van allergieën bij kinderen?
VAN BEVER H

abstract details download pdf

814 - 821 - 
Antibioticumbeleid na appendectomie voor verwikkelde appendicitis bij kinderen
VANDENBUSSCHE N, AERSSENS P, ALLIËT P et al.

abstract details download pdf

822 - 829 - 
Ziekte van Hodgkin: huidige inzichten
VAN HOOF A, SELLESLAG D, VAN DROOGENBROECK J

abstract details download pdf

830 - 834 - 
De toenemende incidentie van hypospadie
VAN LEEUWEN E, VAN HEMELRIJCK M, DE RONNE N et al.

abstract details download pdf

835 - 840 - 
Endoveneuze lasertherapie als behandeling van veneuze insufficiëntie
VAN DEN BUSSCHE D, AUDENAERT E, SCHEPENS A et al.

abstract details download pdf

841 - 847 - 
Ervaringen tijdens de “Belgian Improvement Study on Oral Anticoagulation Therapy” (BISOAT)
CLAES N, BUNTINX F, VIJGEN J et al.

abstract details download pdf

848 - 849 - 
Echocardiografie bij ernstige longembolie
WALPOT J, VAN HEZIK E

abstract details download pdf

850 - 855 - 
Spondylodiscitis bij kinderen
DE HENAU I, VAN DAELE S, CARTON D

abstract details download pdf

856 - 861 - 
Op T-cellen gerichte therapieën voor reumatoïde artritis: van theorie tot praktijk
VERSCHUEREN P, WESTHOVENS R

abstract details download pdf

862 - 864 - 
Thalidomide-analogons en proteasoomremmers bij multipel myeloom
DELFORGE M

abstract details download pdf

865 - 868 - 
Immuun-trombocytopenische purpura
LOUW VJ

abstract details download pdf

869 - 871 - 
Albert Neisser (1855-1916) en de Neisseria gonorrhoeae
THIERY M

abstract details download pdf