PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ervaringen tijdens de “Belgian Improvement Study on Oral Anticoagulation Therapy” (BISOAT)
Author(s): CLAES N, BUNTINX F, VIJGEN J, ARNOUT J, VERMYLEN J, VAN LOON H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 841-847
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002197

Abstract :
In de “Belgian Improvement Study on Oral Anticoagulation Therapy” (BISOAT), een gerandomiseerde klinische studie, verbeterde de kwaliteit van het orale anticoagulatiebeleid significant na de implementatie van 4 verschillende kwaliteitsbevorderende interventies bij4 groepen huisartsen: meerzijdige opleiding met richtlijnen, specifieke anticoagulatiedossiers en patiënteninformatieboekjes al dan niet aangevuld met feedback, controle van de “international normalized ratio” (INR) door de huisarts met het CoaguChek©-toestel of computergeleide dosisaanpassing. De verbetering was gelijkaardig in de 4 groepen.
Het doel van deze studie was na te gaan op welke manier deze kwaliteitsbevorderende interventies aanvaard worden door de aan BISOAT deelnemende huisarts(HA)-praktijken.
Een schriftelijke vragenlijst werd opgestuurd naar de 66 HA-praktijken.
De huisartsen waren positief over de richtlijnen en de anticoagulatiedossiers. Ze gebruikten de patiënteninformatieboekjes om de patiënten bewust te maken van hun orale anticoagulatiebehandeling. De helft van de huisartsen was niet overtuigd dat de patiënten deze boekjes lazen of dat ze de informatie begrepen. De groep met de CoaguChek©-toestellen was het meest tevreden wat betreft de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk en de meerwaarde ervan voor het huisartsgeneeskundig handelen. Ze vinden dat de interventie moet geïmplementeerd worden in hun dagelijkse praktijk.
De HA’s waren positief aangaande interventies om de kwaliteit van het orale anticoagulatiebeleid te verbeteren.

Appreciation of interventions to improve oral anticoagulant monitoring by general practitioners (the BISOAT study)
The quality of oral anticoagulation management in Belgium is suboptimal. A randomisedclinical trial, “Belgian Improvement Study onOral Anticoagulation Therapy (BISOAT-study)”, significantly improved the quality after implementing 4 different quality improving interventions to 4 groups of GPs (the interventions included multifaceted education with guidelines, anticoagulation files and patient information booklets with or without feedback, determinations of the “international normalized ratio” (INR) by the GP with a CoaguChek© device or a computer assisted advice for adapting oral anticoagulation). The improvement was similar in the 4 groups. The aim of this study is to detect how the participating GP-practices of the BISOAT-study accept these quality improving interventions.
A questionnaire was sent to the 66 participating practices.
The GPs were positive about the guidelines and the anticoagulation files and used them in their daily practice. The GPs used the patient information booklets to educate the patients on oral anticoagulation therapy, but half of the GPs are not convinced that the patients read the booklets or benefit from the information. The group using the CoaguChek© devices was most satisfied regarding the usefulness in daily practice and the surplus for their GP-practice. This group wanted to implement this intervention in their daily practice.
The GPs were positive about interventions to improve the quality of the oral anticoagulation management.

download article
35.168.112.145.