PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ziekte van Hodgkin: huidige inzichten
Author(s): VAN HOOF A, SELLESLAG D, VAN DROOGENBROECK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 822-829
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002194

Abstract :
De ziekte van Hodgkin blijft een zeldzame aandoening.
Vroegtijdige stadia zijn uitstekend te genezen (90%) met de combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Onderzoek naar de behandeling spitst zich dan ook toe op het vermijden van laattijdige verwikkelingen.
Voor gevorderde stadia is de prognose eveneens vrij goed met genezingspercentages van 60-80%, maar er is nog duidelijk nood aan verbetering. Radiotherapie wordt voor deze stadia meer en meer verlaten indien met chemotherapie een volledige remissie werd bereikt. Intensievere schema’s werden ontwikkeld om de genezingskansen te verhogen. Deze veroorzaken evenwel duidelijk meer risico’s van laattijdige verwikkelingen zoals acute leukemie. Het is momenteel niet duidelijk of hiertegenover een voldoende grote winst in genezingskansen staat. Hiervoor lopen momenteel studies in de meeste centra. Recidief na chemotherapie of primaire therapieresistentie is een bijzonder zwaar therapeutisch probleem, waarvoor nieuwe behandelingsvormen noodzakelijk zijn.

Hodkgin’s disease: current insights
Hodgkin’s disease still is a rare disease.
Using a combination of chemotherapy and radiotherapy, the early stages (I and II) have a high cure rate (90%). Therapeutic research is focused on the prevention of late complications by diminishing treatment length and radiotherapy doses.
Advanced stages (III and IV) also have an acceptable cure rate (60-80%), but there is need for improvement. Radiotherapy is often omitted in these stages if a complete remission has been reached after adequate chemotherapy. Recently, more intensive chemotherapy combinations have been developed to increase the remission rate in these advanced stages. Still these combinations could induce more late complications (e.g. acute leukemia). It is not yet clear if this is compensated by an increased and sustained remission rate. Randomised trials were recently startedin cooperative groups to test these intensive schemes compared to the standard chemotherapy. Relapses after chemotherapy or primary therapy resistance are therapeutic challenges for which new treatment options are needed.

download article
3.80.4.76.