PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Thalidomide-analogons en proteasoomremmers bij multipel myeloom
Author(s): DELFORGE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 862-864
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002201

Abstract :
De laatste jaren zijn de behandelingsmogelijkheden voor multipel myeloom aanzienlijk verbeterd. Deze nieuwe behandelingen zijn niet alleen tegen de maligne plasmacellen gericht, maar ook tegen factoren in het hematopoëtische micromilieu die de overleving en groei van de myeloomcellen stimuleren.
Bortezomib of Velcade® is een proteasoomremmer, een totaal nieuwe klasse van geneesmiddelen. Bortezomib heeft een krachtige antimyeloomactiviteit, en wordt sinds februari 2005 in België terugbetaald voor de behandeling van gerecidiveerd multipel myeloom.
Lenalidomide of Revlimid® is een thalidomide-analogon met meer activiteit enminder bijwerkingen dan thalidomide. Het gebruik van lenalidomide buiten klinische studies wordt in de nabije toekomst verwacht.

New treatment modalitiesfor multiple myeloma
Treatment modalities for multiple myeloma have significantly improved during the last years. These new treatment approaches are not only directed against the malignant plasma cells, but they also target the hematopoietic microenvironment that supports myeloma cell growth and survival.
Bortezomib or Velcade® is a first-in-class proteasome inhibitor. It exerts a potent anti-myeloma activity and is reimbursed in Belgium for relapsed myeloma since February 2005.
Lenalidomide or Revlimid® is a thalidomide analogue that is more potent and has fewerside effects compared to the parent compound. The entry of lenalidomide in clinic, outside of clinical trials, is to be expected in the near future.

download article
3.236.59.63.