PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Zijn wij, de behandelende artsen, uiteindelijk verantwoordelijk voor de toename van allergieën bij kinderen?
Author(s): VAN BEVER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 807-813
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002192

Abstract :
De afgelopen twintig jaar trad een toename op in de prevalentie van allergische aandoeningen, vooral bij kinderen en vooral in westerse landen. Men neemt aan dat een verminderde stimulatie van het immuunsysteem, vooral door commensale bacteriën, hiervoor verantwoordelijk is (verminderde stimulatie van Th1-kenmerken), zoals samengevat in de zgn. “hygiënehypothese”. Ook een verhoogde blootstelling aan allergenen (vooral huisstofmijt) in de eerste levensmaanden zou de kans op allergie doen toenemen.
De vraag blijft echter open of verminderde bacteriële stimulatie en/of verhoogde allergeenblootstelling hiervoor verantwoordelijk zijn, daar nooit enige verandering ervan werd vastgesteld in de tijd, meer bepaald sinds de laatste twintig jaar. Daarom dienen andere oorzaken nagekeken te worden, oorzaken die ongeveer twintig jaar geleden hun intrede maakten.
Begin de jaren tachtig van de vorige eeuw deden zich wereldwijd belangrijkeveranderingen voor in de toepassing vankindergeneeskunde. De voornaamste zijn:de veralgemeende overschakeling op paracetamol (ter vervanging van acetylsalicylzuur), het voorschrijven van breedspectrumantibiotica (intrede van de cefalosporinen) en het systematisch adviseren van stofsanatie in de preventie van allergie bij pasgeborenen. Deze drie verklaringen (allicht in combinatie) lijken beter te passen en zijn misschien belangrijkere oorzaken dan de hygiënehypothese. Daarom kan men zich afvragen of het voorschrijfgedrag en het advies van artsen niet aangepast dienen te worden?

Are we, the doctors, ultimately responsible for the increase in allergic diseases?
The last two decades (since the early eighties), an important increase in prevalence of allergic diseases has been noted, especially in children of western countries. Nowadays, it is generally accepted that a decreased bacterial load maybe responsible for a decreased stimulation of the immune system (decreased induction of Th1 features), which is formulated in the “Hygiene hypothesis”. However, there are no reasons to believe that allergen exposure and/or bacterial load have dramatically changed during the last two decades.
Therefore, other causes need to be considered. Causes that have found their originduring the early eighties. At that time, worldwide, a number of substantial changes in our approach to the treatment of children did occur. Among these are: the shift to a more generalized use of paracetamol (replacing acetylsalicylicacid), the introduction of broadspectrum antibiotics (including the cephalosporins), and the advise to avoid house dust in the primary prevention of allergy in newborn children. These three major changes might have played a role in the increase of allergic diseases. Therefore, we need to ask ourselves if it wouldn’t be appropriate to adapt our attitude and prescription behaviour?

download article
3.226.243.130.