PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De toenemende incidentie van hypospadie
Author(s): VAN LEEUWEN E, VAN HEMELRIJCK M, DE RONNE N, VAN LAECKE E, T’SJOEN G, HOEBEKE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 11   Date: 2005   
Pages: 830-834
DOI: 10.2143/TVG.61.11.5002195

Abstract :
Hypospadie is een congenitale afwijking van de urethra en de penis. De meatus is verplaatst naar ventraal op de penis, soms tot aan het scrotum of het perineum. Dit kan aanleiding geven tot mictiemoeilijkheden, problemen bij seksuele betrekkingen, en ontevredenheid van de patiënt over zijn eigen lichaam.
Om deze problemen te voorkomen wordt hypospadie op jonge leeftijd chirurgisch gecorrigeerd. Daarbij reconstrueert men de urethra, wordt de scheefstand gecorrigeerd en poogt men een normaal uitziende penis, al dan niet besneden, te bekomen.
De laatste jaren ziet men een stijging van de incidentie van hypospadie, met belangrijke geografische verschillen.
Meer en meer bestaat het vermoeden dat de hormonale pollutie van het milieu een belangrijke rol kan spelen in deze toename. De normale ontwikkeling van het voortplantingssysteem bij de man wordt beïnvloed door het androgeen evenwicht. Bepaalde stoffen aangemaakt door planten en schimmels (fyto-oestrogenen) en chemische stoffen, gebruikt in industriële, huishoudelijke en farmaceutische toepassingen (xeno-oestrogenen), kunnen dit endocrien evenwicht verstoren.
In verband met deze bevindingen werd onlangs een aantal artikels gepubliceerd. Van de belangrijkste wordt hier een overzicht gegeven.

Is the incidence of hypospadias increasing?
Hypospadias is a congenital anomaly of the urethra and the penis. The urethral meatus is displaced on the ventral site of the penis and may even be situated in the scrotum. Hypospadias can result in voiding problems, sexual dysfunction and psychological problems due to low body image.
In order to prevent these problems, hypospadias is surgically corrected at an early age.A surgical reconstruction of the urethra and the penis is performed to obtain a normal looking and normal functioning penis.
In recent years the incidence of hypospadias seems to rise. Increasing arguments suggest that hormonal pollution of the environment is at the origin of this increase.
Normal development of the male genital system is influenced by the presence of androgens. Various chemical products used in industrial and pharmaceutical settings (xeno-oestrogens) and products produced by plants and yeasts (fyto-oestrogens) can influence this endocrine balance.
The recent literature on the increased incidence of hypospadias is reviewed.

download article
3.226.243.10.