PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 58, issue 17
2002


1083 - 1089 - 
Het effect van preventieve acties ter voorkoming van prikongevallen in een groot Vlaams Ziekenhuis (1990-1997)
MYLLE G, VAN HOOF R, HELSEN G et al.

abstract details download pdf

1090 - 1097 - 
Toepassingen van de radionuclidentherapie. Radiofarmaca, werkingsmechanismen en stralingsbescherming
BRANS B, MONSIEURS M, BACHER K et al.

abstract details download pdf

1098 - 1106 - 
131I-MIBG-therapie bij neuro-endocriene tumoren
LAMBERT B, BRANS B, MONSIEURS M et al.

abstract details download pdf

1107 - 1113 - 
Prescreening naar postmenopauzale osteoporose met ultrageluidsmetingen en een risicovragenlijst in de huisartsenpraktijk: een kritische evaluatie
LAUWERIER D, HOET H, ROMAN E et al.

abstract details download pdf

1114 - 1120 - 
Herontdekking van thalidomide: toepassing bij hematologische aandoeningen
VAN DEN BRULE J, VERHOEF G

abstract details download pdf

1121 - 1126 - 
Thalidomide: een nieuwe behandelingsstrategie bij multipel myeloom
PRENEN H, DELFORGE M, BOOGAERTS MA

abstract details download pdf

1127 - 1132 - 
Pneumomediastinum, pneumopericard en pneumothorax na illegaal druggebruik
VAN SLYCKE S, HAENEBALCKE C, DEROM EY et al.

abstract details download pdf

1133 - 1137 - 
Het spontane pneumomediastinum: casuÏstiek en overzicht
VAN MIEGHEM N, VERVOORT G

abstract details download pdf

1138 - 1141 - 
Verkeerstrauma en zwangerschap
DEWULF M, JACQUEMYN Y, DOBBELAERE S et al.

abstract details download pdf

1142 - 1149 - 
Uit de geschiedenis van koorts en thermometrie. Betekenis van ontwikkelingen in de 18de eeuw
FREDERIKS JAM

abstract details download pdf

1150 - 1150 - 
Strategieën voor de behandeling van osteoartrose
VANKRUNKELSVEN P, LUYTEN FP

abstract details download pdf