PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pneumomediastinum, pneumopericard en pneumothorax na illegaal druggebruik
Author(s): VAN SLYCKE S, HAENEBALCKE C, DEROM EY, PAUWELS RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1127-1132
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001412

Abstract :
Pneumomediastinum ten gevolge van druggebruik is een weinig voorkomende aandoening, die door een gerichte anamnese, een degelijk klinisch onderzoek en een minimum aan technische onderzoeken kan gediagnosticeerd worden, en waarvoor men snel een conservatieve behandeling kan instellen.
Aan de hand van een patiëntencasus worden de oorzaken en mechanismen hiervan in dit artikel besproken.
Bij een jonge patiënt, die zich op de spoedopname aanbiedt wegens meestal plotseling opgetreden thoracale pijn en dyspneu, dient men steeds bedacht te zijn op een pneumomediastinum en/of pneumothorax, in het bijzonder wanneer er sprake is van druggebruik. Het steeds toenemend druggebruik zal de incidentie en prevalentie van een pneumomediastinum en/of pneumothorax op basis van druggebruik doen stijgen.

Pneumomediastinum, pneumopericardium and pneumothorax: a complication of illegal drug abuse
A pneumomediastinum due to drug abuse is a rare phenomenon which can be diagnosed by means of a good anamnesis, clinical observation and minimal technical investigations, so that it can be treated in a conservative way.
In the present article the causes and mechanisms of pneumomediastinum due to drug abuse are discussed and illustrated with a clinical case.
One must be aware of a pneumothorax or pneumomediastinum whenever a young patient comes to the emergency unit with a sudden onset of chest-pain and dyspnoe, especially when there is evidence for drug abuse. The increasing use of drugs in young people will result in a higher incidence and prevalence of pneumomediastinum and/or pneumothorax.

download article
3.227.254.12.