PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prescreening naar postmenopauzale osteoporose met ultrageluidsmetingen en een risicovragenlijst in de huisartsenpraktijk: een kritische evaluatie
Author(s): LAUWERIER D, HOET H, ROMAN E, DE BOEVER E, ZMIERCZAK HG, GOEMAERE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1107-1113
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001409

Abstract :
Alhoewel osteoporose een belangrijk gezondheidsprobleem vormt, wordt vanuit een gezondheidseconomisch perspectief een osteoporosescreening van alle postmenopauzale vrouwen met dubbele fotonabsorptiometrie (DXA) niet als haalbaar beschouwd. De voorkeur wordt gegeven aan het screenen van beter gedefinieerde risicopopulaties. Het "Oudenaarde Project" onderzocht in een praktijksituatie van huisartsen de bruikbaarheid van kwantitatieve ultrageluidsmetingen (QUS) en de klinische vragenlijst SCORE als voorspelling van de botmineraaldensiteit.
Het onderzoek toont de ontoereikendheid aan van QUS en SCORE als diagnostische tests voor osteoporose. Indien men QUS en SQORE als prescreeningstests voor DXA gebruikt, kan men verwijzingen naar DXA vermijden. Voor vrouwen ouder dan 65 jaar waren de potentiële reducties 36,5% voor QUS en 14,9% voor SCORE en bij vrouwen jonger dan 65 jaar 23,2% voor QUS en 34,6% voor SCORE. Aangezien tot nog toe gegevens omtrent de kosteneffectiviteit van QUS voor een screeningsstrategie ontbreken, kan deze benadering in de praktijk nog niet worden aanbevolen. Een vragenlijst van het SCORE-type kan als beslissingscriterium voor het doorverwijzen naar DXA wel worden aanbevolen, zeker onder de leeftijd van 65 jaar.

Prescreening of postmenopausal osteoporosis with ultrasound measurements and a risk questionnaire in primary care: a critical evaluation
Osteoporosis is an important patient-related and socio-economic problem. Mainly due to the expected increase of lifetime, the number of osteoporotic fractures will increase strongly if prophylactic measures are not implemented. From a socio-economic viewpoint, screening for osteoporosis of all postmenopausal women with dual X-ray absorptiometry (DXA) is considered unfeasible at present, while targeting better defined risk populations seems more attractive.
The "Oudenaarde Project" assessed prospectively, in a general practitioners setting, 2597 postmenopausal women by heel quantitative ultrasound (QUS) and by the clinical risk questionnaire SCORE. In 575 women bone mineral density (BMD) was assessed by DXA. QUS and SCORE were insufficient tests for the diagnosis of osteoporosis. Though reaching an acceptable sensitivity, the specificity of the tests remained low. Considering QUS and SCORE as pre-screening tests before referral to DXA and aiming to avoid unnecessary DXA measurements and not to miss more than 10% correct diagnoses, QUS performed better in women over 65 years of age and SCORE in women younger than 65 years. In women over 65 years, QUS could avoid 36,5% DXA referrals, SCORE 14,9%. In women younger than 65 years the respective values were 23,2% for QUS and 34,6% for SCORE; in the entire study population 32,6% and 31,7% respectively. As cost-effectiveness data for QUS in a screening strategy are lacking and although QUS performed better in the older group, its application in clinical practice can at present not be promoted. Remaining aware of its limitations, a questionnaire like SCORE can be proposed as a potential decision criterion for referrals to DXA, mainly under the age of 65 years.

download article
3.236.59.63.