PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: 131I-MIBG-therapie bij neuro-endocriene tumoren
Author(s): LAMBERT B, BRANS B, MONSIEURS M, LAUREYS G, RUBENS R, VAN BELLE S, DIERCKX RA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 17   Date: 2002   
Pages: 1098-1106
DOI: 10.2143/TVG.58.17.5001408

Abstract :
De indicaties voor 131I-MIBG-behandeling bij neuro-endocriene tumoren worden besproken. Deze isotopische behandeling heeft haar nut bewezen bij de aanpak van neuroblastomen in gevorderde stadia, bij klachten ten gevolge van carcinoïdtumoren en bij het gemetastaseerd feochromocytoom.
131I-MIBG-therapie is vooral aangewezen in de palliatieve context. Het gunstig bijwerkingsprofiel van deze behandelingsmodaliteit is daarbij een belangrijke troef.

131I-MIBG therapy for treatment of neuroendocrine tumours
The indications for 131I-MIBG therapy in the treatment of neuro-endocrine tumours are discussed. This radionuclide therapy has proven its efficacy in the treatment of advanced neuroblastoma, symptoms of carcinoid tumours and metastasised pheochromocytoma.
The fact that 131I-MIBG therapy usually does not cause severe toxicity, renders this therapeutic modality very useful, especially in the palliative setting.

download article
3.236.59.63.