ISSN : 0167-5257
E-ISSN : 1783-1636
CATEGORIES : Linguistics, Onomastics

Naamkunde
Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied

Het tijdschrift Naamkunde - opgeheven in 2011 - is het enige tijdschrift voor de studie van de eigennamen in het Nederlandse taalgebied. Het is een Belgisch-Nederlands tijdschrift dat door twee instituten gesubsidieerd werd: het Instituut voor Naamkunde & Dialectologie van de KU Leuven en het Meertens Instituut te Amsterdam.
Het tijdschrift biedt een representatief staal van de naamkundige activiteit in en over het Nederlandse taalgebied. Naamkunde nam bijdragen op over de Nederlandse eigennamen in ruime zin: het tijdschrift bevat artikels over moderne en historische persoonsnamen (voornamen, familienamen, bijnamen), over moderne en historische plaatsnamen (micro- en macrotoponiemen, hydroniemen) en bijdragen over 'andere namen', b.v. merknamen, namen van dieren enz. Theoretisch-linguïstisch georiënteerde artikels over het statuut van de eigennaam bieden een reflectie op het onderzoeksobject: de eigennaam. In de jaarlijkse rubriek "Kroniek" wordt een overzicht gegeven van belangwekkende publicaties met lokale relevantie.

Naamkunde wordt samengevat en geïndexeerd in Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; MLA Directory of Periodicals; International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online; CrossRef.


Naamkunde is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Order a paper back-issue


Full text and abstracts
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
37
                 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
32(1-2)
32(3-4)
33(1)
33(2)
34(1)
34(2)
  35
  36
     
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
          27(1-2)
27(3-4)
28(1-2)
28(3-4)
29(1-2)
29(3-4)
30(1-2)
30(3-4)
31(1-2)
31(3-4)


Table of contents only
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
22(1-4)
23(1-4)
24(1-4)
25(1-4)
26(1-2)
26(3-4)
         
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
          17(1-4)
18(1-4)
19(1-4)
20(1-4)
21(1-4)