Naamkunde
Volume 21, issue 1-4
1989


5 - 6 - 
In memoriam Jules Herbillon
SWIGGERS, P.

abstract details

7 - 14 - 
Retrolocutieve plaatsnamen
SWIGGERS, P.

abstract details

15 - 46 - 
De toponymische elementen koud en warm
MAAS, L.H.

abstract details

47 - 64 - 
Kaatsspelen te Antwerpen in 15de-18de eeuw (vervolg)
VAN PASSEN, R.

abstract details

65 - 71 - 
De verhouding tussen de oudgermaanse namen Adugisl, Eadgils en Athils
MIEDEMA, H.T.J., REITH, A.M.

abstract details

72 - 99 - 
Nog iets over de aardrijkskundige namen in Kiliaans Etymologicum
CLAES, F.

abstract details

100 - 135 - 
De terreinwoorden aard, ort en egert
VAN OSTA, W.

abstract details

136 - 159 - 
Beeldrijke veldnamen in Tienen en omgeving
KEMPENEERS, P.

abstract details

160 - 180 - 
Het ontstaan der Nederlandse-Franse taalgrens (VI)
DEVLEESCHOUWER, J.

abstract details

181 - 185 - 
De familienaam Lobbestael
BEELE, W.

abstract details

186 - 189 - 
De familienaam Schietekat
DEBRABANDERE, F.

abstract details

190 - 192 - 
Nogmaals Scheurweg(s)
DEBRABANDERE, F.

abstract details

193 - 197 - 
Over de geschiedenis van de gemeente en de naam Kontich
n.a.v. het werk van R. Van Passen
ROELANDTS, K.

abstract details

198 - 202 - 
Boekbesprekingen

abstract details

203 - 206 - 
Kroniek
RENTENAAR, R.

abstract details