Naamkunde
Volume 34, issue 2
2004


129 - 135 - 
Naamkunde als discipline
BENNIS, H.

abstract details download pdf

137 - 148 - 
Plaatsnamen in historische bronnen
RENTENAAR, R.

abstract details download pdf

149 - 159 - 
Koppeling van historische gegevens op naam
BLOOTHOOFT, G.

abstract details download pdf

161 - 170 - 
Lunette van Brabais.
De herkomst van een hoge adellijke eregaste bij het slottoernooi in de Ferguut
KUIPER, W.

abstract details download pdf

171 - 203 - 
Lolita's Les.
Persoonsnamen in Lisa's adem van Karel Glastra van Loon
VAN DALEM-OSKAM, K.

abstract details download pdf

205 - 224 - 
Betekenis en motivering van enkele diernamen in de microtoponymie
DEVOS, M.

abstract details download pdf

225 - 237 - 
De relatie tussen veldnamen en de bodemgesteldheid
enkele steekproeven uit Oost-Nederland
MAAS, L.

abstract details download pdf

239 - 256 - 
Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied
MARYNISSEN, A.

abstract details download pdf

257 - 269 - 
'Nicht unbedeutende Wanderungen'
Sporen van de zogenaamde Hollandgängerei in het 20ste-eeuwse familienamenbestand van de drie noordelijke provincies
EBELING, R.

abstract details download pdf