Naamkunde
Volume 36
2005-2006Veldnamen
1 - 41 - 
Vroege veldnamen in Voorst
Analyse van de naamgeving in de periode 770-1500
OTTEN, D.

abstract details download pdf

43 - 61 - 
Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân
GILDEMACHER, Karel F.

abstract details download pdf

63 - 78 - 
Toponiemen in de Baronie van Breda
BUIKS, Chr.

abstract details download pdf


Micro-toponymie: inventarisatie en digitalisering
79 - 86 - 
Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland
ORMELING, Ferjan

abstract details download pdf

87 - 102 - 
Namen op topografische kaarten
BAKKER, N.J.

abstract details download pdf

103 - 119 - 
Welke eisen stelt de historische geografie aan de digitalisering van toponiemen?
LEENDERS, K.A.H.W.

abstract details download pdf

121 - 133 - 
Digitalisering van microtoponiemen van het Meertens Instituut
ZELDENRUST, Douwe

abstract details download pdf


Varia
135 - 157 - 
De invloed van ontbossing op de toponymie van Nederlands Limburg en naaste omgeving
SCHRIJNEMAKERS, Arthur

abstract details download pdf

159 - 177 - 
Het Aduatuca- of Atuatuca-probleem
SCHRIJNEMAKERS, Arthur

abstract details download pdf

179 - 190 - 
Betuwe en Hessen, Bataven en Chatten
TOORIANS, Lauran

abstract details download pdf

191 - 193 - 
Van Rhodanus naar Ronne?
Of andersom?
DE TOLLENAERE, F.

abstract details download pdf

195 - 209 - 
Over een oud Vlaams toponiem en het heet het Heet
PIJNENBURG, W.J.J.

abstract details download pdf

211 - 212 - 
Heide en heet
VAN DURME, L.

abstract details download pdf

213 - 222 - 
Het toponymisch element dolder / dulder
Pleidooi voor een bredere benadering van de toponymie
TER LAAK, Jan

abstract details download pdf

223 - 240 - 
Over de namen in de pleziervaart
HEMMINGA, Piet

abstract details download pdf

241 - 248 - 
Het nieuwe elan van de historische naamkunde in het buitenland
VAN LOON, Jozef

abstract details download pdf

249 - 255 - 
Afscheid van een diplomatische era
Bij de verschijning van het laatste deel van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland
RENTENAAR, Rob

abstract details download pdf

257 - 258 - 
Vosje Kobia
KEMPENEERS, Paul

abstract details download pdf

259 - 286 - 
Recensies

abstract details download pdf

287 - 309 - 
Kroniek

abstract details download pdf