Naamkunde

Feestbundel voor Maurits Gysseling (II)

Volume 17, issue 1-4
1985


201 - 207 - 
Gallische und germanische Namen im Latein
KUHN, H.

abstract details

208 - 213 - 
Indefiniete eigennamen
LEYS, O.

abstract details

214 - 221 - 
Biotere, Pokeros, Lenvole, Peersant
Limburgse antroponymische curiosa uit 1280
MARYNISSEN, C.

abstract details

222 - 228 - 
Taalwisseling in de toponymie van Sneek en Bolswaard omstreeks 1500
MIEDEMA, H.T.J.

abstract details

229 - 248 - 
Nederlandse namen voor Noordfranse toponiemen in het Frans-Vlaamse dialekt
MILIS, L., RYCKEBOER, H.

abstract details

249 - 260 - 
Erfgenamen functioneler dan familienamen in oostelijk Belgisch Limburg
MOLEMANS, J.

abstract details

261 - 269 - 
Wulf- in Siedlungs und Gewässernamen
MÖLLER, R.

abstract details

270 - 271 - 
Oorsprongmogelijkheden van de familienaam Pée
PÉE, W.

abstract details

272 - 283 - 
Appelativnamen im Lessico Etimologico Italiano am Beispiel von Antonius
PFISTER, M.

abstract details

284 - 292 - 
Sijn vel dat es ru ghehart
De etymologie van mnl. zale 'zeehond'
PIJNENBURG, W.J.J.

abstract details

293 - 300 - 
De charmes van de diplomatie
Centraliserende hertogen van Bourgondië in de (machts-)balans met een autonomisch Gents stadspatriciaat, 1379-1438
PREVENIER, W.

abstract details

301 - 306 - 
Zum namen Anund
QUAK, A.

abstract details

307 - 315 - 
De Schreiershoek en het verdriet
RENTENAAR, R.

abstract details

316 - 324 - 
Königliche Landzuweisung in fränkischer Zeit im Reflex von Rechtsquellen und Ortsnamen
Das 'Toponymisch Woordenboek' als Arbeitsinstrument
SCHMIDT-WIEGAND, R.

abstract details

325 - 334 - 
Joas Lambrechts Nederlandsche Spellijnghe (1550) als spiegel van het (Laat-)Middelgentse vokaalsysteem
TAELDEMAN, J.

abstract details

335 - 346 - 
Aardenburg - Rodanburg - Burg aan de Rudannâ
TRIMPE BURGER, J.A.

abstract details

347 - 357 - 
't Is van + hoofdzin
VANACKER, V.F.

abstract details

358 - 365 - 
Een dertiende-eeuws(?) nederduits(?) Rijmbijbelfragment uit Wolfenbüttel
VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ, J.J.

abstract details

366 - 375 - 
Toponymie en archeologische prospektie
VAN DURME, L.

abstract details

376 - 388 - 
Over het eigennaamskarakter van tijdnamen
VAN LANGENDONCK, W.

abstract details

389 - 390 - 
De naam van de Kempische Tappelbeek
VAN LOON, J.

abstract details

391 - 401 - 
Het toponiem Schuerwegge en consorten
VAN PASSEN, R.

abstract details

402 - 406 - 
Iets over de woordenschat van een vijftiende-eeuw Dusseldorps Glossarium (F8)
VAN STERKENBURG, P.G.J.

abstract details

407 - 419 - 
Leie en Schelde als grens in het portus te Gent tijdens de Xe eeuw
VERHULST, A.

abstract details

420 - 421 - 
Plei
WEIJNEN, A.

abstract details