PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Plaatsnamen in historische bronnen
Author(s): RENTENAAR, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 34    Issue: 2   Date: 2004   
Pages: 137-148
DOI: 10.2143/NK.34.2.505168

Abstract :
Hoe kunnen plaatsnamen als historische bron dienst doen? Toponymisch materiaal is meestal niet zo oud als we zouden verlangen. Ze zijn op een bepaald moment gevormd en ons via historische bronnen overgeleverd. Plaatsnamen geven vaak informatie over hun eigen ontstaan maar niet over de tijd van het ontstaan van de plaatsnaam zelf.
Place Names in Historical Sources
How can toponymics serve as historical sources? Toponymic materials are mostly not as ancient as we wished them to be. They are created on a certain moment and transferred to us through historical sources. Toponymics mostly give information on their creation, but not on the time of the creation of the place name itself.

download article
54.198.246.164.