PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Betekenis en motivering van enkele diernamen in de microtoponymie
Author(s): DEVOS, M.
Journal: Naamkunde
Volume: 34    Issue: 2   Date: 2004   
Pages: 205-224
DOI: 10.2143/NK.34.2.505172

Abstract :
In het bepalende bestanddeel van veel microtoponymische samenstellingen herkennen we de naam van een dier. Dit is soms een vals dier, aangezien de etymologische verklaring van een naam kan verschillen van de ogenschijnlijke dierennaam. In dit artikel worden microtoponymische benamingen uit het Zuidwesten van het Nederlandse taalgebied (in Europa) besproken.
Meaning and Motivation of a Number of Animal Names in Microtoponymics
In the determinating part of microtoponymic composition we sometimes recognise the name of an animal. This is sometimes a false impression, as the ethymological meaning can differ from the appearing animal name. In this article microtoponymic names of the Southwest of the Dutch-speaking part of Europe are discussed.

download article
54.198.246.164.