PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lunette van Brabais.
Subtitle: De herkomst van een hoge adellijke eregaste bij het slottoernooi in de Ferguut
Author(s): KUIPER, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 34    Issue: 2   Date: 2004   
Pages: 161-170
DOI: 10.2143/NK.34.2.505170

Abstract :
De uitvinding van de Franse (klassieke) roman omstreeks 1135 heeft de oorlog van een bloedbad -eind goed, alles dood- verheven tot een krijgskunst. Waar de helden te Roncesvalles als mannen onder elkaar vochten en stierven, in de Roman de Troyes van Benoît de Sainte Maure speelde alles zich af onder de ogen van de vrouwen en meisjes van Troje. Deze skybox-scènes vinden we regelmatig terug in de middeleeuwse Arturroman, bijvoorbeeld in de Ferguut.
Lunette of Brabais, The Origin of the Highly Noble Guest of Honour at the Closing Tournament in the Ferguut
The invention of the French (classic) novel in about 1135 AD has changed the war from a blood bath -end well, all dead- into a martial art. Wherever the heroes of Roncevalles died and fought as men with each other, everything is told from the women and girls of Troy's point of view in Roman de Troyes of Benoît de Sainte Maure. These skybox-scenes are found frequently in medieval Arthur novels, for example in Ferguut.

download article
3.88.220.93.