Spiegel der Letteren
Volume 46, issue 3-4
2004


213 - 214 - 
Voorwoord
HANOU, André

abstract details download pdf

215 - 225 - 
'De Verlichting brandt'
Een kwart eeuw verlichte letteren in Noord en Zuid (1370-1815)
HANOU, André

abstract details download pdf

227 - 239 - 
Infame scribbelaars, vuile boeken
Eer en schande van Nederladse romans en hun schrijvers in de achttiende eeuw
ALTENA, Peter

abstract details download pdf

241 - 254 - 
Efemeriden, seniliteiten, republiekjes der letteren
De geheime fantasieën over literaire genootschappen op een rijtje
DE VRIES, Marleen

abstract details download pdf

255 - 265 - 
Toneel van A tot Z
DE HAAS, Anna

abstract details download pdf

267 - 276 - 
Nieuwe media en interactieve communicatie
Over tijdschriften in de achttiende eeuw
CERUTTI, Sofie

abstract details download pdf

277 - 288 - 
Publieke Media
De krant in de achttiende eeuw
VAN WISSING, Pieter

abstract details download pdf

289 - 298 - 
Francofone letteren en periodieke geschriften in de Verenigde Provinciën
Notities over de eeuw van Bayle en Hemsterhuis
DE VET, J.J.V.M.

abstract details download pdf

299 - 314 - 
Lieve wellust!
Erotica in de achttiende eeuw
LEEMANS, Inger

abstract details download pdf

315 - 325 - 
Over religie en literatuur
VUYK, Simon

abstract details download pdf

327 - 340 - 
Sporen van Hermes Trismegistus in de vroege achttiende eeuw
VAN LAMOEN, Frank

abstract details download pdf

341 - 354 - 
Literatuur over verre landen, vreemde volkeren en gouden handel
PAASMAN, Bert

abstract details download pdf

355 - 365 - 
'Voorwaarts, en niet vergeten'
De kleine genderstappen vooruit
VAN OOSTRUM, Wilhelmina R.D.

abstract details download pdf

367 - 380 - 
Nadrukker met 'haviksklaauwen'
De op- en neergang van de boekhandel in de achttiende eeuw
VAN VLIET, Rietje

abstract details download pdf

381 - 391 - 
Bevochten vrijheid
Nederlandse letterkunde in een historische context
JONGENELEN, Ton

abstract details download pdf

393 - 403 - 
Verlichte letteren in de Zuidelijke Nederlanden?
BOSTOEN, Karel

abstract details download pdf

405 - 414 - 
Over pachters en parkieten
Politieke literatuur en de vorming van de publieke opinie in het Zuiden
VAN DEN BOSSCHE, Geert

abstract details download pdf

415 - 431 - 
Latijn in de Nederlanden in de achttiende eeuw
VAN MIERT, Dirk

abstract details download pdf

433 - 449 - 
Geschiedenis van de taalkunde van het Nederlands, circa 1650-1804
RUTTEN, Gijsbert

abstract details download pdf