Spiegel der Letteren
Volume 37, issue 2-3
199589 - 128 - 
Logica en esthetica
Notities bij 'Het bordeel van Ika Loch' van Paul van Ostaijen
SPINOY, E.

abstract details download pdf

129 - 148 - 
'Ontroering is een soort van fel verdriet'
Over de literatuuropvatting van Jan Hanlo
HEYNDERS, O.

abstract details download pdf

149 - 172 - 
Het Polen van de eeuwwisseling in de spiegel van de vertalingen van Multatuli
KOCH, J.

abstract details download pdf

173 - 212 - 
'Van de Schoonheyt' en zijn dichter
ZIELEMAN, G.C.

abstract details download pdf


In margine:
213 - 217 - 
'Het sceen teen moeste ghestorven sijn'
Klaaglied om Egidius (v. 5)
REYNAERT, J.

abstract details download pdf

218 - 222 - 
Huygensiana restituta
VAN DER BLOM, N.

abstract details download pdf

223 - 232 - 
Het woekerende Ĺ“uvre van Jeroen Brouwers
PEETERS, P.

abstract details download pdf


Boekbesprekingen:
233 - 249 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf


250 - 250 - 
Verder ontvingen wij...

abstract details download pdf