this issue
next article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Logica en esthetica
Subtitle: Notities bij 'Het bordeel van Ika Loch' van Paul van Ostaijen
Author(s): SPINOY, E.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 2-3   Date: 1995   
Pages: 89-128
DOI: 10.2143/SDL.37.2.2003887

Abstract :
In zijn recente essaybundel Moralités postmodernes (1993) denkt de Franse filosoof Jean-François Lyotard de „realiteit van het tekstuele” in functie van twee aan elkaar tegengestelde „ideaaltypen”. Hij onderscheidt daarbij enerzijds de communicatief bedoelde teksten, anderzijds een soort van teksten die hij verenigt onder de noemer „schriftuur”.

Download article