this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: 'Ontroering is een soort van fel verdriet'
Subtitle: Over de literatuuropvatting van Jan Hanlo
Author(s): HEYNDERS, O.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 2-3   Date: 1995   
Pages: 129-148
DOI: 10.2143/SDL.37.2.2003888

Abstract :
Jan Hanlo (1912-1969) is een schrijver die buiten de canon is gevallen. Dat blijkt uit recente geschiedenissen van de Nederlandse literatuur. Anbeek (1990) noemt zijn naam slechts twee maal: een keer binnen het kader van dichters die in Vinkenoogs bloemlezing Atonaal waren opgenomen, een keer met betrekking tot de rel die ontstond naar aanleiding van de publikatie van zijn gedicht ‘Oote’ in het gesubsidieerde tijdschrift Roeping. In Schenkeveld c.s (1993) worden dezelfde feiten genoemd en wordt verder evenmin aandacht aan de eigenheid van het werk besteed. Terwijl Lucebert en Kouwenaar nu nog de reputatie hebben grote dichters te zijn, terwijl het proza van Campert, Andreus, Schierbeek, Schippers e.a. uit de jaren vijftig en zestig nog wordt gelezen en bestudeerd, zijn de gedichten, essays en korte prozateksten van Hanlo vergeten.

Download article