Naamkunde
Volume 32, issue 1-2
2000


1 - 5 - 
Bij het afscheid van prof. dr. Robert Rentenaar van het Meertens Instituut
GOEMAN, T.


7 - 35 - 
Cartografie in de naamkunde
MARYNISSEN, A.

abstract details download pdf

37 - 50 - 
Typologie van de familienamen in Nederland
EBELING, R.

abstract details download pdf

51 - 67 - 
Strukturen in der Mikrotoponymie (Flurnamen)
SCHEUERMANN, U.

abstract details download pdf

69 - 87 - 
Veldnamen en agrarische geschiedenis
DEVOS, M.

abstract details download pdf

89 - 112 - 
Eigennamen en neurolinguïstiek
VAN LANGENDONCK, W.

abstract details download pdf

113 - 123 - 
Het Prinses Margrietkanaal
Over de invloed van een jonge waternaam op het oude waterlandschap.
GILDEMACHER, K.

abstract details download pdf

125 - 136 - 
New and Renewed Research into the Place-Name of Modern Urban Society
J├śRGENSEN, B.

abstract details download pdf

139 - 149 - 
Recente voornaamgeving (1996-1998)
GERRITZEN, D.

abstract details download pdf

151 - 153 - 
Over de auteurs