this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Recente voornaamgeving (1996-1998)
Author(s): GERRITZEN, D.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 139-149
DOI: 10.2143/NK.32.1.616440

Abstract :
Wie honderd jaar geleden een kind verwachtte, had allerlei zorgen, maar de keuze van de voornaam was daar meestal niet bij. Er werd gewoonlijk vernoemd naar familieleden, vaak ook volgens een vast patroon. Niet alleen het krijgen van kinderen was vroeger een vanzelfsprekendheid, ook het benoemen ervan was geen kwestie om over na te denken. De laatste decennia is daar sterke verandering in gekomen. Zowel aan het krijgen als aan het benoemen gaat meestal een weloverwogen keuze vooraf.
Recent Name Giving
Those who expected a child a century ago, had a lot of worries, but the choice of a first name was mostly not one of them. One was used to be called after family members, often following a specific pattern. Not only having babies was obvious, but also the naming of these children was not something to worry about. Both having and naming were the result of a well-considered choice.

Download article