this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Eigennamen en neurolinguïstiek
Author(s): VAN LANGENDONCK, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 89-112
DOI: 10.2143/NK.32.1.616437

Abstract :
Sinds ongeveer een halve eeuw hebben taalkundigen graag gebruik gemaakt van psycholinguïstische experimenten om hun linguïstische theorieën te staven of andermans constructies te ontzenuwen. Op dezelfde wijze zijn thans linguïsten wel eens uit op het testen van bepaalde stellingen op basis van neurolinguïstisch onderzoek.
Personal Names and Neurolinguistics
Since almost fifthy years, linguistic researchers loved to make use of psycholinguistic experiments to proof their linguistic theories or to disproof someone else's constructions. In the same manner, linguistic researchers now use neurolinguistic research once in a while to proof certain statements.

Download article