this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: New and Renewed Research into the Place-Name of Modern Urban Society
Author(s): JØRGENSEN, B.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 125-136
DOI: 10.2143/NK.32.1.616439

Abstract :
Place-names of modern urban society may for many of you sound like a somewhat affected circumlocution for street-names. That is not the intention, but of-course street-names play a prominent role. So it has been in Scandinavia, as well as in the rest of the world to which we up north normally look, Germany, England, and -of course- the Netherlands.
Nieuw en vernieuwd onderzoek naar plaatsnamen in de moderne stedelijke samenleving
Plaatsnamen van de hedendaagse stedelijke samenleving zal voor velen onder de lezers als een eufemisme zijn voor straatnamen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van zulk onderzoek, maar natuurlijk spelen plaatsnamen een belangrijke rol. Zo is het in Scandinavië, en ook in de rest van de wereld waar we vanuit onze noordelijke gebieden kijken: Duitsland, Engeland en -natuurlijk- Nederland.

Download article