this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Cuvelier en Huysmans 100 jaar later
Subtitle: Moet de toponymische studie van Bilzen nog geschreven worden?
Author(s): SEGERS, J.
Journal: Naamkunde
Volume: 29    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 173-193
DOI: 10.2143/NK.29.3.2003248

Abstract :
De titel waaronder deze bijdrage werd aangekondigd, kan misschien een beetje provocerend klinken, zeker op een symposium dat in Bilzen wordt georganiseerd om te herdenken dat vóór 100 jaar de toponymische studie over Bilzen van Cuvelier en Huysmans verscheen. Het is echter niet de bedoeling te provoceren. De titel is eigenlijk een parafrase in vraagvorm van wat wijlen Dr. Jos Molemans enkele jaren geleden in een informeel gesprek heeft gezegd. Het is daarenboven goed na 100 jaar de verdiensten en onvolkomendheden van de studie eens in het licht te stellen.
Cuvelier and Huysmans 100 years later: Do we need to (re)write the toponymical study of Bilzen?
The title of this contribution, may sound provoking, especially on a symposium organised in Bilzen to commemorate the appearance of the toponymical study of Bilzen of Cuvelier and Huysmans 100 years ago. I did not mean to provoke. The title is a mere paraphrasis of the words of the late Dr. Jos Molemans in an informal conversation. Moreover, it would be interesting -after one century- to evaluate the merits and the shortages of the study.

Download article


3.238.180.174.