this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen
Author(s): MARYNISSEN, A.
Journal: Naamkunde
Volume: 29    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 195-216
DOI: 10.2143/NK.29.3.2003249

Abstract :
Mijn bijdrage aan het colloquium naar aanleiding van 100 jaar toponymie van Bilzen gaat over de plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. Daarbij is het niet mijn bedoeling om beide aspecten apart te beschouwen, maar wil ik in de eerste plaats de relatie tussen persoonsnamen en plaatsnamen in Bilzen duidelijk maken.
Place and Personal Name Giving in Bilzen
My contribution to the colloquium for 100 years Bilzen toponymics handles on place and personal name giving in Bilzen. It is not my aim to take a look on both subjects seperately, but I would like to relate personal names and place names with each other in the first place.

Download article