this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Een historische verkenning van de laatste 100 jaar toponymie in Vlaanderen
Author(s): MENNEN, V.
Journal: Naamkunde
Volume: 29    Issue: 3-4   Date: 1997   
Pages: 149-171
DOI: 10.2143/NK.29.3.2003247

Abstract :
In deze bijdrage willen we nagaan wat de belangrijkste krachtlijnen waren die zich in het toponymische bedrijf in Vlaanderen in de voorbije eeuw hebben afgetekend. Het in de 19de eeuw nog spaarzaam gestrooide naamkundige zaad heeft namelijk in de loop van deze eeuw enorm veel vruchten voortgebracht.
A Historical Exploration of Toponymics in Flanders in the Last Century
In this contribution I would like to review the main toponymical research policies in Flanders. The rather small number of onomastic studies in the 19th century grew enormously during the past century.

Download article