this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Het Prinses Margrietkanaal
Subtitle: Over de invloed van een jonge waternaam op het oude waterlandschap.
Author(s): GILDEMACHER, K.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 113-123
DOI: 10.2143/NK.32.1.616438

Abstract :
Dwars door Fryslân vanaf een punt bij Lemmer tot de grens met de provincie Groningen onder Stroobos -waar de vaarweg verder gaat onder de naam Van Starkenborghkanaal (door koningin Wilhelmina op 5 november 1938 geopend)- loopt het Prinses Margrietkanaal. Als grootscheepsvaarwater (vaarwater) werd het geopend op 30 mei 1951. De naam zelf werd overigens pas vier jaar later officieel vastgelegd. Eén zijtak van het kanaal loopt naar Sneek en een tweede (met veel minder diepgang) naar Drachten (geopend in 1959). Van een voorgenomen (derde) tak naar Herenveen is het niet gekomen, terwijl een geplande verbreding en verdieping van het pand naar Drachten, hoewel steeds weer in het nieuws, wel plan zal blijven. Van capaciteitsvergroting van de zijtakken van het Prinses Margrietkanaal kwam het, afgezien richting Sneek, vanwege de economische ontwikkelingen niet.
The Canal Prinses Margriet, On the Influence of a Young Water Name on the Old Aquatic Landscape
The Canal Prinses Margriet runs right through Fryslân from the spot at Lemmer upto the frontier with the Province of Groningen, at the south of Stroobos, where the canal changes its name in Van Starkenborghcanal (opened by queen Wilhelmina on novmber the fifth, 1938). As a canal for large vessels it was opened on mai 30th, 1951. The name was chosen four years later. One branch of the canal runs to Sneek and an other (much less deeply) to Drachten (opened in 1959). A planned (third) branch to Herenveen was never realised, while the planned widening and deepening of the Drachten branch will probably stay a plan. The planned capacity enhancement was not realised, unless in the Direction of Sneek, because of the economical developments.


Download article