PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een hiërarchie van plaatsnamen in het Nederlands en het Frans
Author(s): VAN LANGENDONCK, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 1-2   Date: 1998   
Pages: 31-43
DOI: 10.2143/NK.30.1.2003239

Abstract :
In de Europese toponymie is al heel wat werk verzet op het gebied van de classificatie van plaatsnamen met het oog op de diachronische, historische voorstadia. Dat betekent echter dat men daarbij bezig is de appellativische woordenschat die aan de toponiemen ten grondslag ligt, te classificeren. De synchronische, met name de hedendaagse structuur en categorisering van onze plaatsnamen wordt daarbij nogal verwaarloosd.
A Hierarchy of Place Names in Dutch and French
In European Toponomics a lot of work has been done on the classification of places names in order to have a view on the diachronic, historical origins. This means researchers try to classify the calling vocabulary which lies at the origin of the toponymics. The synchronic, namely actual, structure and classification of our Place Names is mostly ignored.

download article
34.232.62.209.