PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vroegmiddeleeuwse toponiemen in de goederenadministratie van Fulda en Werden te lokaliseren in Groningen
Author(s): LIGTENDAG, W.A.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 1-2   Date: 1998   
Pages: 45-78
DOI: 10.2143/NK.30.1.2003240

Abstract :
Zoals bekend is Noord-Nederland maar karig bedeeld met oude schriftelijke bronnen. Attestaties van Noord-Nederlandse toponiemen uit de periode vóór 1200 zijn er dan ook slechts met mondjesmaat. Dat we sowieso nog over een redelijke verzameling oude vermeldingen kunnen beschikken, danken we aan het feit dat twee nu in het buitenland gelegen er flink wat bezit hebben gehad en dat hun administratie daarvan grotendeels behouden is gebleven.
Early Medieval Toponymics from the Administration of Fulda and Werden of Goods to be Localised in Groningen
It is known that there are only few old written sources for the northern Netherlands. References to nothern Dutch toponymics from before 1200 are therefore rare. Thanks to the two, now foreign, abbeys who possessed great lots in this region and the keeping of their administration, we do have a decent list of old references.

download article
18.207.240.230.