PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Voornamen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)
Author(s): GERRITZEN, D.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 1-2   Date: 1998   
Pages: 1-29
DOI: 10.2143/NK.30.1.2003238

Abstract :
In dit artikel geven we een beschrijving van de naamgeving aan kinderen gedurende de jaren 1820-1940 bij de plattelandsbevolking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, twee aaneengesloten poldergebieden in Zuid-Holland (Nederland). Eerst gaan we in op de voornamen die in ons onderzoeksgebied zijn gegeven. Vanuit een vergelijking met een (landelijke) steekproef uit de volkstelling van 1947 besteden we aandacht aan de frequente en bijzondere namen in het gebied en aan enkele aspecten van variatie in het materiaal, te weten spelling-, klank- en suffixvariatie en verkorting. Vervolgens gaan we in op de verschillen in naamgeving tussen de sociale klassen. Daarvoor zijn de kinderen in drie groepen verdeeld naar het beroep van hun vader, te weten arbeider, boer of zelfstandige (de laatste beroepsgroep bestaat onder meer uit schippers, timmer- en kooplieden). Het volgende onderdeel is gewijd aan het aantal namen per kind, een aspect waarbij we zowel verandering in de tijd en verschillen tussen sociale klassen als de interactie daartussen bespreken. Tot slot wordt aandacht besteed aan verandering in naamgeving en aan geslachtsverandering due namen kunnen ondergaan bij vernoeming van een dochter naar een man en van een zoon naar een vrouw.
First Names in Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)
In this article, the author describes the name giving to children during the years 1820-1940 among the rural population in Alblasserwaard and Vijfheerenlanden two complementary polders in South-Holland (The Netherlands). First we have a look upon the first names that appear in our research area. Next, we give attention to frequency, variants in orthography, sound and suffixes, and shortening of names comparing them to the 1947 census. In the third part we seek the differences in name giving between the social classes, dividing the children into groups according to the profession of their father, being a worker, a farmer or self-employed (sailors, carpenters and salesmen). The following chapter is dedicated to the number of names per child, an aspect of which we discuss the changes through time and social class as the interaction between these elements. Finally attention is being paid to changes in name giving and to changes of gender of names when a girl is called after a man or a boy after a women.


download article
18.207.240.230.