PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vernoeming in de stad Groningen en de Ommelanden in de 16de eeuw
Author(s): ALMA, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 11-40
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002099

Abstract :
Het mag ook verwondering wekken dat aan de vernoeming van kinderen vóor de 19de eeuw betrekkelijk weinig aandacht besteed is. De ontwikkeling van voornamen bestaat immers bij de gratie van het feit dat kinderen in het verleden hun namen meestal aan andere personen ontlenen.
Name giving in the City of Groningen and Its Surrounding in the 16th Century
It may be astonishing that name giving before the 19th century was given only few attention. The development of first names exists namely thanks to the tradition that children drew their names from other persons.

download article
35.171.183.163.