PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vondelingennamen en hun classificatie
Author(s): VAN LANGENDONCK, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 1-10
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002098

Abstract :
Het onderzoek van namen van vondelingen in onze contreien dateert van het begin van de 20ste eeuw, maar ging pas goed van start bij de oproep van Grauls (1943) in zijn artikel over Mechelse vondelingen. Daarin stelt hij voor om vondelingenlijsten te bestuderen en uit te geven. Dit zou onze kennis van onze persoonsnamen in het algemeen kunnen vergroten.
Foundling Names and their Classification
The research of names of foundlings in our regions dates from the beginning of the 20th century, but did not really started before the appeal of Grauls (1943) in his article on Malines foundlings. In this article he proposes to study and publish the lists of foundlings. This would enlarge our knowledge of personal names in general.

download article
3.234.214.113.