PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Volkse naamgeving in Averbode en Okselaar (II)
Author(s): GEERAERTS, G.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 41-81
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002100

Abstract :
Waar bevindt zich de eigennaam op het sociolinguïstische veld? Ziet men persoons- of plaatsnamen als sociale fenomenen, dan zal men rekening moeten houden met hun marginale positie in het taalsysteem. Eigennamen zijn door hun lexicologische, morfologische en psychologische geaardheid meer dan welk ander domein van de taal 'sociaal-gevoelig', aldus Leys.
Folkloric name giving in Averbode and Okselaar (II)
Where can one place the personal name in the sociolinguistic field? Does one appreciates the personal or topographical as social phenomena, than one will have to take notice of their marginal position in the linguistic system. Personal names are by their lexicological, morphological and psychological nature more 'socially aware' than any other linguistic domain, according to Leys.

download article
3.94.200.93.