ISSN : 0168-9959
E-ISSN : 2565-7348
CATEGORIES : Theology

Tijdschrift voor Theologie

Tijdschrift voor Theologie staat onder redactie van vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse theologen. In dit tijdschrift wordt niet alleen antwoord gegeven op actuele vraagstukken rond geloof en religie, maar worden ook maatschappelijke kwesties besproken.

Uitgangspunt van het Tijdschrift voor Theologie is dat de eigen tijd nieuwe theologische vragen oproept en dat het van belang is daarop in te gaan. In het huidige tijdsgewricht moet dit ook op nieuwe manieren gebeuren. Bijvoorbeeld in een opener en directer confrontatie met maatschappelijke ontwikkelingen, met meer aandacht voor een dialoog met religies en levensbeschouwingen buiten het christendom. Bovendien wordt samengewerkt met onderzoekers die niet afkomstig zijn uit de theologie of de religiewetenschappen in de klassieke zin.

Het Tijdschrift voor Theologie publiceert resultaten van onderzoek uit alle onderdelen van de theologie: godsdienstwetenschappen, exegese, kerk- en theologiegeschiedenis, systematische theologie en moraaltheologie/ethiek, praktische theologie, godsdienstpsychologie, -wijsbegeerte en -sociologie. Daarnaast bevat het Tijdschrift voor Theologie een veelgeprezen recensierubriek die zeer breed en internationaal georiënteerd is en per jaar 250 wetenschappelijk-theologische publicaties bespreekt.

Tijdschrift voor Theologie wordt samengevat en geïndexeerd in the International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online; Elenchus Bibliographicus (Ephemerides Theologicae Lovanienses); Index Theologicus; ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); Religious and Theological Abstracts; Old Testament Abstracts; New Testament Abstracts.

Tijdschrift voor Theologie is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Information for Authors     -     Order a paper back-issue


Full text and abstracts
2020 2021 2022 2023 2024          
60(1)
60(2)
60(3)
60(4)
                 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50(1)
50(2)
50(3)
50(4)
51(1)
51(2)
51(3)
51(4)
52(1)
52(2)
52(3)
52(4)
53(1)
53(2)
53(3)
53(4)
54(1)
54(2)
54(3)
54(4)
55(1)
55(2)
55(3)
55(4)
56(1)
56(2)
56(3)
56(4)
57(1)
57(2)
57(3)
57(4)
58(1)
58(2)
58(3)
58(4)
59(1)
59(2)
59(3)
59(4)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
              47(1)
47(2)
47(3)
47(4)
48(1)
48(2)
48(3)
48(4)
49(1)
49(2)
49(3)
49(4)