Tijdschrift voor Theologie
Volume 48, issue 4
2008337 - 340 - 
Beeld van de levende God
Naar een nieuwe fase van de christologie
BORGMAN, Erik, VAN ERP, Stephan

abstract details download pdf


Artikelen
341 - 355 - 
Bevrijd leven
De Thora van de Messias als het hart van de christologie
VAN WILGENBURG, Arwin

abstract details download pdf

356 - 366 - 
Jezus, een buitengewoon gewone mens
Op zoek naar een oudtestamentische toon in de christologie
LOGISTER, Wiel

abstract details download pdf

367 - 375 - 
Portretten van Jezus in de evangeliën
Een pleidooi voor pluraliteit
WEREN, Wim

abstract details download pdf

376 - 388 - 
‘De akelig brede kloof...’
De betekenis van de hernieuwde vraag naar de ‘historische Jezus’ voor de hedendaagse dogmatiek
ESSEN, Georg

abstract details download pdf

389 - 402 - 
De kerk en de Joden
Onoplosbare paradox of onvoltooid verhaal?
MOYAERT, Marianne, POLLEFEYT, Didier

abstract details download pdf

403 - 421 - 
‘In Hem is Gods volheid lijfelijk aanwezig’
Jezus en de religies
VALKENBERG, Pim, GORIS, Harm

abstract details download pdf


Kroniek
422 - 426 - 
Kroniek

abstract details download pdf


Boekenrubriek
427 - 446 - 
Boekenrubriek

abstract details download pdf