Ons Geestelijk Erf
Volume 73, issue 2-3
juni-september 1999


97 - 110 - 
Mystiek en Hagiografie
Hoe benadert de anonieme auteur van Vita Beatricis het verschijnsel mystiek?
FAESEN, Rob

abstract details download pdf

111 - 130 - 
Visioenen als literaire mystagogie
Stand van zaken en nieuwe inzichten over intentie en functie van Hadewijchs Visioenen
FRAETERS, Veerle

abstract details download pdf

131 - 149 - 
Het Compendium theologicae veritatis van Hugo Ripelin van Straatsburg als bron voor Ruusbroec
SCHEPERS, Kees

abstract details download pdf

150 - 177 - 
The Work of Gerlach Peters (d. 1411), Spiritual Diarist
A Mystic among the Devout
VAN ENGEN, John

abstract details download pdf

178 - 197 - 
De kroniek van prior Olivier De Langhe o.s.b. als exponent van de hagio-historiografie
Een vergeten subgenre uit de vjftiende-eeuwse monastieke geschiedschrijving
VANDERPUTTEN, Steven

abstract details download pdf

198 - 207 - 
Nieuwjaarspreek met uitdeling van symbolische geschenken (1545)
BRAEKMAN, W.L.

abstract details download pdf

208 - 247 - 
Titus Brandsma und die editio critica des gesamten Schrifttums von Geert Grote (1340-1384)
Geschichte eines Editionsprojekts
VAN DIJK, Rudolf Th.M.

abstract details download pdf

248 - 256 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf