this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: The Work of Gerlach Peters (d. 1411), Spiritual Diarist
Subtitle: A Mystic among the Devout
Author(s): VAN ENGEN, John
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 73    Issue: 2-3   Date: juni-september 1999   
Pages: 150-177
DOI: 10.2143/OGE.73.2.2003353

Abstract :
Dit artikel bespreekt de nieuwe editie van de werken van Gerlach Peters, die Mikel Kors bezorgd heeft (Turnhout, 1996). Gepoogd wordt leven en werken van Gerlach in hun historische context te plaatsen. De editie van Kors is zorgvuldig en van groot belang, maar de lezers moeten rekening houden met de verschillende redacties van de uitgegeven teksten. In de meeste gevallen zijn deze redacties immers niet door de auteur zelf vastgelegd. De Eerste brief werd verspreid in twee en mogelijk in drie verschillende versies, die stuk voor stuk onderscheiden moeten worden en elk hun eigen waarde hebben. Het Breviloquium werd ook in verschillende vormen overgeleverd en aan een van de B*-versies moet een grotere waarde gehecht worden.
Gerlach Peters werd uiteindelijk geprofest als kanunnik te Windesheim (1403-1411), maar hij woonde eerst als een min of meer onafhankelijk clericus in een cel buiten het klooster en leidde daar een leven dat dichter bij dat van de broeders in Deventer lag. Daar werd hij bekend omwille van zijn mystieke onderricht en gaf hij vermoedelijk geestelijke leiding aan andere moderne devoten (dit blijkt uit de Eerste brief en het Breviloquium). Uit de tekstfragmenten die na Gerlachs dood in diens cel achterbleven, stelde Johannes Scutken later het Soliloquium samen. Hij moet als redacteur belangrijke ingrepen gedaan hebben en alle excerpten uit de kerkvaders weggelaten hebben om zich te beperken tot de teksten die van Gerlachs geestelijke en mystieke leven getuigen.

Download article