PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 56, issue 4
2000


237 - 241 - 
Advies betreffende het toelatingsexamen tot en de curriculumvernieuwing van de geneeskundige studies.
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË, , et al.

abstract details download pdf

242 - 248 - 
Schildklierantistoffen in de zwangerschap: een mogelijke bedreiging voor het intra-uterien milieu
VAN DE PUTTE G, VERHAEGHE J, et al.

abstract details download pdf

249 - 253 - 
Schildklierfunctieafwijkingen bij chronisch nierlijden
DOUBEL P, VANRENTERGHEM YFC, et al.

abstract details download pdf

254 - 259 - 
Helicobacter pylori-infectie en refluxoesofagitis
MANA F, URBAIN D, et al.

abstract details download pdf

260 - 267 - 
Behandeling van gastroparesis diabeticorum
HUYGH G, MATHIEU C, et al.

abstract details download pdf

268 - 279 - 
Kankerregistratie in Vlaanderen: wat, waarom en hoe?
VAN EYCKEN E, HAUSTERMANS K, et al.

abstract details download pdf

280 - 286 - 
Het belang van de endoscopie en de chirurgische interventie bij het bloedend duodenumulcus
D’HAENE R, VANDELANOTTE M, DE WILDE V et al.

abstract details download pdf

287 - 291 - 
Depressie door kwikintoxicatie
DE MAEYER D, BRUYNOOGHE F, et al.

abstract details download pdf

292 - 296 - 
Een patiënte met auto-immuunhemolytische anemie met relatieve reticulocytopenie
VAN DE POEL MHW, FICKERS MMF, et al.

abstract details download pdf

297 - 301 - 
Thoraxtrauma: acute heelkundige aspecten
JANZING HMJ, BROOS PLO, et al.

abstract details download pdf

302 - 304 - 
Ralph Pomeroy (1867-1925) en de Pomeroy-operatie (tubasterilisatie)
THIERY M, , et al.

abstract details download pdf

305 - 306 - 
Deelname van vrouwen aan georganiseerde borstkankeropsporing in Gent
VAN HAL G, WEYLER J, VAN LANDEGHEM P et al.

abstract details download pdf

306 - 306 - 
Therapie en resultaten van orgaantransplantaties op het einde van de 20e eeuw
HESSE UJ, , et al.

abstract details download pdf