PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Helicobacter pylori-infectie en refluxoesofagitis
Author(s): MANA F, URBAIN D, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 254-259
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000666

Abstract :
Helicobacter pylori-infectie is een frequente aandoening die in de meeste gevallen asymptomatisch verloopt, maar ook aanleiding kan geven tot verschillende ziektebeelden. Consensusvergaderingen werden georganiseerd om de aanpak te standaardiseren. In Maastricht werd in 1996 sterk aangeraden om een eradicatiebehandeling te geven aan patiënten met chronische ulcereuze ziekte, chronische gastritis met ernstige macro- en microscopische afwijkingen, patiënten die een resectie ondergingen voor "early gastric cancer" en patiënten met een MALT-lymfoom. Aangezien de behandeling gemakkelijk en doeltreffend is, alsook goed verdragen wordt, worden in de praktijk tevens ziektebeelden behandeld waarbij de relatie met H. pylori niet duidelijk kon worden aangetoond.

Recentelijk echter verschenen studies die suggereerden dat patiënten met H. pylori-gastritis en een duodenumulcus een verhoogde kans vertonen op het ontwikkelen van een refluxoesofagitis na eradicatie. Dit is eerder een onverwacht gegeven omdat refluxoesofagitis het gevolg is van een zure reflux in de slokdarm en eradicatie van H. pylori de verhoogde zuursecretie bij patiënten met een duodenumulcus herstelt. Verschillende hypothesen worden naar voren geschoven, waaronder gewijzigde levensgewoonten, normalisatie van een verminderde zuursecretie in de maag bij patiënten met een belangrijke corpusgastritis en een verlies van de bufferende werking van ammonium, product van H. pylori, op de zure reflux in de slokdarm.

Voorlopig blijft nog onduidelijk of eradicatie van H. pylori in een bepaalde groep al dan niet een refluxoesofagitis kan veroorzaken.

Geen abstract

download article
3.214.184.250.