PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Schildklierfunctieafwijkingen bij chronisch nierlijden
Author(s): DOUBEL P, VANRENTERGHEM YFC, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 4   Date: 2000   
Pages: 249-253
DOI: 10.2143/TVG.56.4.5000665

Abstract :
Bij chronische nierinsufficiëntie kunnen afwijkende schildkliertests gevonden worden zonder dat de schildklierfunctie zelf primair aangetast is.

In dit artikel wordt op basis van een literatuurstudie een kort overzicht gegeven van de schildklierafwijkingen bij chronisch nierlijden.

Eerst worden de klinisch gehanteerde schildkliertests en de interpretatie ervan in het licht van chronische nierinsufficiëntie besproken. Vervolgens wordt het effect van de verschillende nierfunctievervangende therapieën op de schildklierwerking behandeld. Ten slotte komen de schildklierziekten bij chronische nierinsufficiëntie aan bod.

Geen abstract

download article
3.83.32.171.