PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 63, issue 16
2007


719 - 725 - 
Koorts en hyperthermie: fysiopathologie en therapie
KNOCKAERT D

abstract details download pdf

726 - 729 - 
Koorts na verblijf in het buitenland
PEETERMANS W

abstract details download pdf

730 - 735 - 
Hyperthermiesyndromen
VANBRABANT P

abstract details download pdf

736 - 742 - 
Onderzoeksstrategie bij koorts van ongekende oorsprong
VANDERSCHUEREN S

abstract details download pdf

743 - 750 - 
Patiëntveiligheid in het ziekenhuis. I. Context en begrippen
HELLINGS J, VLEUGELS A

abstract details download pdf

751 - 761 - 
Algemene principes van de medische hulpverlening bij een noodtoestand of ramp. Implicaties van het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
CALLE P, SABBE M, HAENEN W et al.

abstract details download pdf

762 - 763 - 
“Misty mesenterium” bij een 65-jarige patiënte
DUYCK J, VAN HEDENT E, DEBEUKELAERE S et al.

abstract details download pdf

764 - 766 - 
Een “nieuw” indicatieterrein voor vitamine K: het beenderstelsel?. Experimentele vaststelling meer dan 45 jaar geleden in Gent
BOUCKAERT J

abstract details download pdf