PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Koorts en hyperthermie: fysiopathologie en therapie
Author(s): KNOCKAERT D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 16   Date: 2007   
Pages: 719-725
DOI: 10.2143/TVG.63.16.2000135

Abstract :
Koorts en hyperthermie zijn fysiopathologisch en prognostisch verschillende vormen van verhoging van de lichaamstemperatuur. Dit onderscheid wordt toegelicht aan de hand van een kort overzicht van de thermoregulatiefysiologie.
Het klassieke model over het ontstaan van koorts, waarbij pyrogene cytokinen en prostaglandine E2 een centrale rol toebedeeld krijgen, kan aan de hand van recente bevindingen verder verfijnd worden. Er zijn heel wat aanwijzingen dat koorts een nuttige verdedigingsreactie is bij infectie; de indicaties voor een symptomatische antipyretische behandeling zijn dan ook beperkt.
De klassieke antipyretica en andere koortswerende middelen worden kort besproken.

Fever and hyperthermia: pathophysiology and therapy
An elevated body temperature may be due to either fever or hyperthermia, two distinct processes with different pathophysiology and prognosis. Recent findings allow to refine the classic model of pathogenesis of fever in which pyrogenic cytokines and prostaglandin E2 continue to play a central role. Fever is a useful defensive mechanism against infections and the indications for symptomatic treatment of fever are rather limited.
A short overview of classic antipyretic drugs and other drugs which can occasionally be used for the treatment of fever, is reported.

download article
18.206.194.83.