Leuvense Bijdragen - Leuven Contributions in Linguistics and Philology

Volume 99-100:
Sprache in Raum und Geschichte, System und Kultur
Festschrift für Luc Draye


Volume 100
20167 - 8 - 
Eine Festschrift für Luk Draye
FEYAERTS, Kurt, BRÔNE, Geert, SCHOONJANS, Steven, STUYCKENS, Geert

abstract details download pdf


Deskriptive und sprachvergleichende Aspecte
11 - 28 - 
Hebben of zijn bij IPP's
VAN EYNDE, Frank, AUGUSTINUS, Liesbeth, SCHUURMAN, Ineke, VANDEGHINSTE, Vincent

abstract details download pdf

29 - 37 - 
Postpositie of partikel en de trajectief
VAN BELLE, William

abstract details download pdf

38 - 46 - 
Trajectbepalingen als inhoudsbepalingen in het Nederlands en het Duits
LEYS, Odo

abstract details download pdf

47 - 63 - 
Der gelegentliche Gebrauch des Suffixes -chen zur Diminuierung von Adjectiven und Adverbien im deutschen Online-Sprachgebrauch aus niederländischer Sicht
STUYCKENS, Geert

abstract details download pdf

64 - 86 - 
Neue Gedanken zum topologischen Satzmodell des Deutschen
SCHOONJANS, Steven

abstract details download pdf

87 - 108 - 
De syntaxis en semantiek van diminishers in het Nederlands en het Duits
JASPERS, Dany, VAN CRAENENBROECK, Jeroen, VANDEN WYNGAERD, Guido

abstract details download pdf

109 - 121 - 
Das Auge in deutschen verbalen Phraseologismen im Vergleich mit dem Niederländischen und Französischen
BOUILLON, Heinz

abstract details download pdf

122 - 132 - 
Was bedeutet Subordination mit V2 im Deutschen und Niederländischen: omdat und want ebenso wie weil und denn?
ABRAHAM, Werner

abstract details download pdf

133 - 152 - 
Anders gezegd
Duitse pendanten van het Nederlandse bijwoord anders
CAMPE, Petra, SMESSAERT, Hans

abstract details download pdf

153 - 169 - 
'Einklammerung' als Übersetzungstransformation
Zur Nachfeldbesetzung in deutschen Literaturübersetzungen aus dem Niederländischen
EICKMANS, Heinz

abstract details download pdf

170 - 187 - 
Empirische, essentiële en mogelijke universalia
Unzeitgemäße Betrachtungen bij het 'categoriale particularisme' in de moderne taaltypologie
WILLEMS, Klaas

abstract details download pdf


Spracherwerbaspekte
191 - 213 - 
Deutsche Grammatikvermittlung im niederländischen Sprachraum
Überlegungen zum Potential einer kontrastiv-konstruktionsbasierten Grammatik
MORTELMANS, Tanja, ANTHONISSEN, Lynn

abstract details download pdf

214 - 223 - 
Zur Syntax im Deutschen
Die Wortfolge in mehrteiligen verbalen Konstituenten
LANNEAU, Jan

abstract details download pdf

224 - 240 - 
Annotieren von streaming Video im Fremdsprachenunterricht
VIDEO.DE: Eine Videoannotationssoftware für Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrende und Lernende
BRÔNE, Geert, VRANJES, Jelena, CLAES, Karoline, CEUPPENS, Jan, MEEX, Birgitta, SCHOONJANS, Steven, VAN VOSSEL, Liesbeth, WERMUTH, Cornelia, FEYAERTS, Kurt

abstract details download pdf


Dialektologische Aspekte
243 - 261 - 
Taalgeografie in de 21ste eeuw
OOMS, Miet

abstract details download pdf

262 - 277 - 
Structuur en gebruik van pronomina/clitica met subjectsfunctie in het Leuvense dialect
SWIGGERS, Pierre

abstract details download pdf

278 - 301 - 
De tweede hoofdzonde lexicaal gefileerd
Heteroniemen voor 'gierig' in de Zuid-Nederlandse dialecten
DEVOS, Magda, DE TIER, Veronique, VANDENBOSCH, Cleo

abstract details download pdf

302 - 319 - 
Dialectologie in de 21e eeuw
De vitaliteit van de dialectkenmerken in Noord-Brabant
SWANENBERG, Jos

abstract details download pdf

320 - 336 - 
Noord-Brabants tussen Nederlands en Duits
Variatie in de syntaxis van imperatiefzinnen
BARBIERS, Sjef

abstract details download pdf

337 - 352 - 
Twee vrienden: jij en ik?
Twee pronomina en de scheiding tussen het Zuidnederfrankisch en het Kleverlands
BAKKER, Frens, VAN HOUT, Roeland

abstract details download pdf

353 - 372 - 
Kennis en perceptie van Platt in de Duitse grensstad Vreden
Data uit drie generaties
DE VOGELAER, Gunther, SMITS, Tom F.H.

abstract details download pdf

373 - 382 - 
Die Sprachgermanistik der Zukunft wird Dialektologie sein
STELLMACHER, Dieter

abstract details download pdf


Sprachhistorische Aspekte
385 - 409 - 
Miracles and Mirativity
From Lexical it's a wonder to Grammaticalized it's no wonder in Old English
VAN LINDEN, An, DAVIDSE, Kristin, MATTHIJS, Lennart

abstract details download pdf

410 - 424 - 
Miljoen
VAN DER HORST, Joop, VAN DE VELDE, Freek

abstract details download pdf


Kulturhistorische Aspekte
427 - 443 - 
Bevoorrechte betrekkingen tussen het Grieks en het Germaans
Taalvergelijkende verkenningen in het Vroegduitse humanisme en in Wilhelm Otto Reitz' Belga graecissans (1730)
VAN HAL, Toon

abstract details download pdf

444 - 462 - 
Koning Emund en zijn dubbelganger
Twee Oud-IJslandse saga's over Vikingen in Rusland in het Nederlands vertaald
NOWÉ, Johan

abstract details download pdf

463 - 485 - 
Luthers Bibelübersetzung: bleibend verwurzelt in Latinität und (spät)mittelalterlicher Traditionsgeschichte
Drei Einzelbeobachtungen
DE GRAUWE, Luc

abstract details download pdf

486 - 493 - 
Cuius regio, eius religio
Kantelend wereldbeeld in de 16de eeuw
DROSTE, Flip G.

abstract details download pdf