this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Typologie van de familienamen in Nederland
Author(s): EBELING, R.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 37-50
DOI: 10.2143/NK.32.1.616434

Abstract :
Ik heb de formulering waarmee de organisatoren van dit afscheidssymposium grosso modo mijn onderwerp hadden omschreven uiteindelijk ook als titel voor mijn bijdrage gekozen ofschoon hij de lading niet helemaal dekt. Het volgende is in grote delen een beschrijving van de bemoeienissen met en discussies over zo'n typologie. En een tweede opmerking vooraf: ik heb het soms over familienamen, soms over toe- of achternamen. De laatste twee zijn een historische ontwikkelingsfase van de eerstgenoemde.
Typology of Family Names in the Netherlands
I chose as title for this contribution the formulation of the organising committee of the symposium for my subject, although it doesn't really cover the contents. What comes next is largely a description of the interventions and discussions on such a typology. A second remark I should give here is that I sometimes write about family names, sometimes on nicknames or last names. The latter two are historical phases of the first denomination.

Download article