PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Professionaliteit, vertrouwen en integriteit
Author(s): VAN LIEDEKERKE, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 1   Date: Maart 2005   
Pages: 29-33
DOI: 10.2143/EPN.15.1.563303

Abstract :
Integriteit, het is een duur woord dat met voorzichtigheid behandeld dient te worden, want net zoals alle andere ethische concepten is ook dit concept erg kwetsbaar en zal een overdadig gebruik ervan al snel tot cynische reacties leiden. Van integere mensen verwacht je immers niet dat ze met hun integriteit te koop lopen.

Integriteittraining ? Het moet elke rechtgeaarde filosoof als een vloek in de oren klinken. Alsof het hier om een simpele technè zou gaan, een vaardigheid die je mits wat professioneel advies zo onder de knie zou hebben. En toch, zoals de auteurs van het hiernavolgende artikel terecht beweren, het wemelt vandaag van de opleidingen in de beroepsethiek en morele oordeelsvorming en dit zowel in de private sector als in de publieke. Een integriteitdag in een passende, rustgevende kloosteromgeving; dilemmatrainingen aan de kust; oefeningen in moreel beraad al wandelend door historisch erfgoed: het zijn evenzovele opleidingsfenomenen waar niet langer naast te kijken valt.

De tekst van Luc Van Liedekerke is bedoeld als een inleidende tekst die een kader situeert waartegen het artikel van Hans Bolten en Kristof Van Rossem gelezen dient te worden. Het fenomeen van het trainen van een moreel bewustzijn door allerlei consultants is uiteindelijk een relatief nieuw fenomeen dat voor velen onbekend blijft. Het fenomeen weerspiegelt een culturele verschuiving waarbij het morele gezag geïndividualiseerd raakt en er onzekerheid binnensluipt omtrent gedragspatronen van individuen. Bijkomende verschuivingen in de arbeidsmarkt hebben dit probleem bovendien nog versterkt, waardoor grote organisaties zich verplicht zien om het gedrag van hun werknemers juridisch te regelen, of alternatief, in te spelen op het morele bewustzijn van die werknemers en gedrag- en werknormen dieper te internaliseren. In hoeverre morele training een tijdelijk modeverschijnsel is, is vooralsnog moeilijk uit te maken, maar als het inderdaad zo is dat de achtergrond voor dit fenomeen te verbinden is met diepere culturele en economische verschuivingen dan vrees ik dat de morele consulent ons onvermijdelijk lot zal zijn.

download article
35.173.48.53.