PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethische kanttekeningen bij het vluchtelingenbeleid
Subtitle: Op zoek naar het evenwicht tussen rechtvaardigheid en medemenselijkheid
Author(s): LOOBUYCK, Patrick
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 1   Date: Maart 2005   
Pages: 17-28
DOI: 10.2143/EPN.15.1.563302

Abstract :
Migratie is een thema dat de gemoederen nogal eens verhit. Het is moeilijk over het onderwerp een sereen debat te voeren omdat de discussies steeds sterk gepolariseerd zijn. Wie zich aan een discussie over migratie waagt, riskeert dat hem of haar allerlei motieven en standpunten worden toegedicht die niet steeds met de visie van de persoon in kwestie stroken. Dat migratie een gevoelig thema is, heeft hier in Vlaanderen zeker te maken met de aanwezigheid van een extreem-rechtse anti-immigratiepartij als het Vlaams Blok – sinds 14 november 2004 Vlaams Belang – die de hele discussie sterk naar zich toe trekt. De aanwezigheid van die partij VB maakt een serene discussie onmogelijk. Ten eerste is die partij zelf niet bereid een waardige discussie te voeren en communiceert ze liever sloganesk en ongenuanceerd over het onderwerp . Ten tweede bestaat er bij mensen die niet tot het VB behoren, een grote pleinvrees om bepaalde standpunten te verdedigen of bepaalde onderwerpen aan te snijden omdat je steeds het risico loopt dat anderen je met het gedachtegoed van het VB gaan associëren en je op basis daarvan monddood kunnen maken. Ten derde durven veel politici zich niet eerlijk aan het debat wagen omdat ze schrik hebben kiezers aan het VB te verliezen.

In de discussie inzake asiel-, vluchtelingen- en migratiebeleid duiken met regelmaat moreel geladen termen op. Toch moeten we vaststellen dat een echte ethische discussie ten gronde weinig wordt gevoerd. Meestal trekt men zich terug in het eigen gelijk en de vooroordelen ten aanzien van de tegenspeler. De discussie verzandt op die manier keer op keer in een gepolariseerde stellingenoorlog en dit zowel op lokaal, Vlaams, federaal als Europees niveau. Het wordt tijd dat enkele verlichte geesten de loopgraven durven verlaten en inderdaad de discussie met elkaar willen aangaan, zowel over de bescherming van de menselijke waardigheid, als over de middelen die hiertoe het best worden ingezet in het kader van het vluchtelingenbeleid.

download article
35.168.111.191.