PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zo gezegd, zo gedaan
Subtitle: Trainen in integriteit
Author(s): BOLTEN, Hans , VAN ROSSEM, Kristof
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 1   Date: Maart 2005   
Pages: 34-46
DOI: 10.2143/EPN.15.1.563304

Abstract :
Veel organisaties hebben integriteit of ethiek hoog op de agenda staan. In het huidige tijdperk van ‘democratisering van het moreel gezag’ betekent dit, dat zij moeten werken aan een ‘cultuur van onderlinge verantwoording’. Daarvoor is vereist dat leden van organisaties zich bekwamen in het gezamenlijk voeren van gesprekken over morele kwesties. Het aantal trainingen op dit gebied is derhalve fors toegenomen.

Gek genoeg wordt juist over de beroepsethiek van degenen die zulke trainingen geven (we spreken in het vervolg van ‘integriteittrainers’) slechts af en toe gepubliceerd. Een gesprek hierover onder professionals is eveneens uitzonderlijk. Daarmee hebben we het onderwerp van dit artikel aangeroerd. Wat mag er van een integriteittrainer worden verwacht en wat niet? Heeft hij een specifieke beroepsethiek, en zo ja, wat is die dan? Wanneer is een trainer in ethiek geloofwaardig?

Onze stelling in deze bijdrage is kort gezegd dat een trainer slechts op een geloofwaardige manier integriteit bij anderen kan bevorderen als hij zelf ook integer is en handelt. Onder ‘integriteit’ (‘integritas’ in het Latijn) verstaan we ‘heel’ zijn, zijn wie je bent, consistent en coherent zijn. Voor ons is een goede integriteittrainer vooral iemand die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Zijn woorden zijn congruent met zijn daden.

We staan eerst kort stil bij enkele zaken uit de trainerspraktijk die niet congruent zijn. Vervolgens concentreren we ons op hoe congruentie er in de praktijk uit kan zien. We beschrijven de pedagogische aanpak die een integere trainer volgens ons nodig heeft en belichten enkele morele aspecten van het trainen. Wat wij verder zullen zeggen over de praktijk van integriteittrainingen is niet gestoeld op enig wetenschappelijk onderzoek, maar een weergave van wat wij gedurende vele jaren van opleiden en trainen in de praktijk hebben waargenomen. We gaan ervanuit dat de lezer tijdens het lezen zelf een moreel oordeel vormt over de hem bekende praktijk of over onze bijdrage, die is bedoeld als een aanzet tot een reflectie over de beroepsethiek van de integriteittrainer. We hopen derhalve op aanvulling en commentaar.

download article
3.235.172.213.